Biopuhastusseadmed tööstusliku reovee puhastus süsteemid

Tööstusliku reovee puhastusseadmed MEIRY-CLEAN/PRO

Tööstusliku reovee puhastamise seade​e

Oleme oma töös tihti kokku puutunud probleemiga, et tellija territooriumil pole võimalik või on äärmiselt raske teha mullatöid, kuna käesoleval ajal domineerivad turul peamiselt maa alla paigaldatavad reovee puhastuse süsteemid. Üldiselt võtavad sellised süsteemid palju ruumi ja neid on kallis paigaldada, peale selle raskendab nende paigaldamine projekti kooskõlastamist. Sellele probleemile oli vaja lahendus leida. Seetõttu loodi 2016. aastal spetsialistide meeskond, kes hakkas otsima nii tehnoloogilisi kui konstruktsioonilisi lahendusi. Tšehhi tehnoloogiate, Belgia toorainetootjate, Hollandi konsultantide, Leedu konstruktorite ja inseneride ning Läti tehnoloogide ühisel jõul loodi täiesti uued ja innovaatilised tööstusliku reovee puhastuse maapealsed seadmed MEIRY-CLEAN/PRO. Need seadmed on väga kompaktsed, kergesti paigaldatavad, vastupidavad ja puhastavad tööstusliku reovee sellise tasemeni, et seda saab tootmises uuesti kasutada tehnilisteks vajadusteks, mis võimaldab säästa veeressurssi ja raha. Kasutades reovee puhastuse uusimaid tehnoloogiaid, oleme saavutanud selle, et seadmed on suhteliselt kompaktsed ja võtavad vähe ruumi. Ka pole enam vajadust paigaldada konstruktsiooni maa alla – selle saab nüüd paigaldada mugavalt väiksele betoonalusele. Kui näete turul analoogilisi lahendusi, siis tuleb arvestada sellega, et need on märksa suuremad ja ebamugavad, mis suurendab oluliselt projekti üldmaksumust.

Tootmine ettevõtete heitvesi puhastusseadmed
Tootmine heitvesi puhastus süsteemid puhastusseadmed

MEIRY-Clean/PRO on täiesti uus toode, mis puhastab reovett automaatselt. Puhastusprotsessi kontrollib automaatjuhtimissüsteem, mis annab õigel ajal märku, kui seadmed vajavad hooldust. Neid on ka suhteliselt lihtne kasutada – kogu protsess on korraldatud nii, et seadme omanikud kulutaksid seadme juures võimalikult vähem aega. Seadme korpus on tehtud polüpropüleenist, mis on koormustele vastupidav ja väga töökindel. Seadmed on soojustatud, nad on ette nähtud funktsioneerima karmides talveoludes. Nende seadmete kõige suurema eelisena võib nimetada maksimaalselt lihtsat integratsiooni olemasolevate insenerikommunikatsioonidega, mis on väga tähtis tegur olemasolevate tootmiskomplekside jaoks.

Seadme MEIRY-Clean/PRO peamised eelised:

 • Enda välja töötatud tehnoloogiline lahendus.
 • Vastupidav konstruktsioon, ei roosteta, erinevalt analoogilistest lahendustest.
 • Ette nähtud töötama ka karmides talveoludes, soojustatud.
 • Vajaduse korral saab neid kergelt teisele objektile toimetada.
 • Puhastatud vee võib tootmisesse tagasi juhtida tehnilisteks vajadusteks.
 • Seadmete odav hooldus.
 • Seadmed kujutavad endast mooduleid, pole vajadust teha kalleid ehitustöid.
 • Süsteemi on mugav ühendada olemasolevate insenerikommunikatsioonidega.
 • Igat süsteemi luuakse kooskõlas tellija objekti iseärasuste, parameetrite ja reovee kogusega.
 • Süsteem võtab võrdlemisi vähe ruumi.
 • Projekti on mugav ja lihtne kooskõlastada.
 • Sobib eriti objektidele, kus on kõrge põhjavee tase.

Reovee puhastuse seadme MEIRY-Clean/PRO kasutusvaldkonnad:

 • Tapamajad.
 • Lihatöötlemisettevõtted.
 • Toiduainetööstuse ettevõtted.
 • Kalatöötlemisettevõtted.
 • Kalafarmid.
 • Joogitootmise ettevõtted ja paljud teised ettevõtted.

Iga lahendus töötatakse välja individuaalselt tellija objekti, reostatuse ja reovee koguse järgi. Arvesse võetakse ka tellija soove, kuidas puhastatud vett edasi kasutada või ära juhtida.

© 2018 Meiry. kõik õigused kaitstud.