Rensing av industrielt avløpsvann utstyret

Rensing av industrielt avløpsvann MEIRY-CLEAN/PRO

Systemet MEIRY-CLEAN/PRO er en virkelig nyhet. Den omfatter en fullstendig automatisert behandlingsprosess av avløpsvann som styres av et automatisk styringssystem som varsler brukeren om behov for vedlikehold av utstyret i god tid. Det er også relativt enkelt å vedlikeholde systemet. Hele prosessen er utformet slik at eieren av utstyret kan bruke så lite tid som mulig på maskinen.

Flotasjonsutstyret fabrikkavløpsrensing flotasjons utstyr

Flotasjonsutstyret MEIRY-F

Flotasjonsutstyr er en av de viktigste delene i et renseanlegg forproduksjons- og avløpsvann. Med tanke på de spesifikke individuelle anleggene og typene av avløpsvann som produseres av kundene og partnerne våre, har vi utviklet to versjoner av flotasjonsutstyr – sylindriske og rektangulære. Dette for at vi skal kunne anvende kundens tilgjengelige plass og lokaler så effektivt som mulig og skreddersy løsninger så godt som mulig i henhold til kundens avløpshydraulikk og forurensningsbelastninger.

Mekaniske systemer for forbehandling av avløpsvann MEIRY-R

Med tanke på særpreget til produksjonsindustrien oppstår det ofte store mengder uoppløselige urenheter i avløpsvannet, noe som må fjernes før avløpsvannet behandles videre. Vi har derfor utviklet den mekaniske rotasjonssikten MEIRY-R. Avhengig av de individuelle forholdene i kundenes virksomhet plasseres rotasjonssiktene i svært aggressive miljøer. Derfor produserer vi dette utstyret av polypropylen, som ikke har noen korrosive egenskaper. Polypropylen er slitesterk og motstandsdyktig mot forskjellige syrer. Rotasjonssiktene er tilgjengelige med filtrering fra 0,15 til 5 mm.

Mekanisk avløpsvannrensing industrielt avløpsvann

Biologiske anlegg for rensing av avløpsvann MEIRY-S

De største fordeler med systemet MEIRY-S:

  • Tar liten plass.
  • Ingen behov for større utgravninger under monteringen.
  • Kan tilpasses til alle mengder av avløpsvann.
  • Systemet kan lett kobles til eksisterende nettverk av vann og avløp.
  • Høyeste grad av vannrenhet.
  • Systemet er automatisk og styres av en styreenhet.
  • Mekaniske urenheter og utslipp av overflødig slam fra systemet er eliminert.
  • Systemet er meget robust mot variable belastninger.
  • Billig og enkel betjening.