Biologisk rensing miljøteknologi og avløpsrensing

Biologiske anlegg for rensing av avløpsvann MEIRY-S

For montering oppå bakken

I takt med utvikling av teknologiene innenfor rensing av avløpsvanns og kvaliteten på råmaterialene utvikles det over hele verden stadig nye teknologiske løsninger for behandling av avløpsvann. Vi har som mål å holde oss oppdatert med den siste utviklingen og å tilby markedet de mest effektive teknologiene til gunstige priser. Ved å bringe sammen de skarpeste hjernene i teamene våre har vi utviklet det biologiske renseanlegget MEIRY-S. Dette er en løsning av containertypen som skal monteres oppå bakken, hvor den nyeste generasjonens teknologier er integrert. Disse anleggene trenger ikke å graves ned i bakken. I stedet kan de lett plasseres på toppen av en liten betongsokkel, noe som gjør det svært enkelt å montere dem. Teknologien er særlig godt egnet for steder med høyt grunnvannsnivå og i områder hvor utgravingen er vanskelig på grunn av underjordiske nettverk av vann og kloakk. Anleggene kan lett tilpasses til enhver mengde avløpsvann. I tillegg er de en meget gunstig løsning for områder som allerede har eksisterende, men ikke-funksjonelle behandlingssystemer for avløpsvann. Dette skyldes at det ikke krever store og dyre byggearbeid å montere MEIRY-S, det er ikke behov for store utgravninger, og systemene kan lett kobles til eksisterende nettverk.

De største fordeler med systemet MEIRY-S:

  • Tar liten plass.
  • Ingen behov for større utgravninger under monteringen.
  • Kan tilpasses til alle mengder av avløpsvann.
  • Systemet kan lett kobles til eksisterende nettverk av vann og avløp.
  • Høyeste grad av vannrenhet.
  • Systemet er automatisk og styres av en styreenhet.
  • Mekaniske urenheter og utslipp av overflødig slam fra systemet er eliminert.
  • Systemet er meget robust mot variable belastninger.
  • Billig og enkel betjening.