Flotasjon maskiner avløpsvannbehandling utstyret

Flotasjonsutstyret MEIRY-F

Flotasjonsutstyr er en av de viktigste delene i et renseanlegg forproduksjons- og avløpsvann. Med tanke på de spesifikke individuelle anleggene og typene av avløpsvann som produseres av kundene og partnerne våre, har vi utviklet to versjoner av flotasjonsutstyr – sylindriske og rektangulære. Dette for at vi skal kunne anvende kundens tilgjengelige plass og lokaler så effektivt som mulig og skreddersy løsninger så godt som mulig i henhold til kundens avløpshydraulikk og forurensningsbelastninger.

Vi tilbyr flotasjonsutstyret MEIRY-F til samarbeidspartnerne våre både som separate deler og som en integrert løsning i felles renseanlegg av avløpsvann.

Per i dag har vi utstyret tilgjengelig med en kapasitet på fra 3 m3/h til 30 m3/h, men vi holder på å utvikle flotasjonsutstyr som også egner seg for høyere hydrauliske belastninger.

Når det gjelder alle løsningene våre, er du velkommen til å kontakte rådgiverne våre.