Rensing av offentlig og industrielt fabrikk avløpsvann

Rensing av industrielt avløpsvann MEIRY-CLEAN/PRO

Anlegg for rensing av industrielt avløpsvann​

I de mange årene som vi har arbeidet med behandling av avløpsvann, har vi ofte støtt mot problemet med at det er svært vanskelig eller til og med umulig å grave på kundens område. Dette skyldes at de aller fleste systemene for industriell avløps- og vannbehandling som finnes i dag, må graves ned i bakken. Vanligvis tar de opp mye plass, og de er dyre å bygge. I tillegg kan prosjektharmoniseringen være komplisert og vanskelig. Det var viktig å finne en løsning på dette problemet, og i 2016 satte vi derfor opp en gruppe med spesialister i bransjen med oppgave å finne løsninger på teknologi og utforming. Ved på denne måten å kombinere tsjekkisk teknologi, belgisk råvareproduksjon, nederlandske rådgivere, litauiske designere og ingeniører og til slutt latviske teknologer skapte vi helt nye og nyskapende anlegg for rensing av industrielt avløpsvann. Anleggene fikk varemerket MEIRY – CLEAN/PRO. Disse anleggene er svært kompakte, enkle å montere, slitesterke og har svært høye parametere for utløpsvannet. I tillegg behandles avløpsvannet til en så høy kvalitet at det kan returneres til produksjonen og brukes til tekniske formål, noe som sparer båre vann og penger. Ved å dra nytte av de nyeste rensingsteknologiene har vi oppnådd at utstyret er relativt kompakt og tar lite plass – det er ikke lenger nødvendig å grave det ned i bakken. I stedet kan det lett plasseres oppå bakken på en liten betongsokkel. Om man sammenlikner med lignende løsninger som er tilgjengelige på markedet, så er de betydelig større og mer kompliserte strukturer, noe som øker prosjektets totale kostnader betydelig.

Industrielt avløpsvann renseanlegg
Fabrikkavløpsrensing vannrensing systemet

Systemet MEIRY-CLEAN/PRO er en virkelig nyhet. Den omfatter en fullstendig automatisert behandlingsprosess av avløpsvann som styres av et automatisk styringssystem som varsler brukeren om behov for vedlikehold av utstyret i god tid. Det er også relativt enkelt å vedlikeholde systemet. Hele prosessen er utformet slik at eieren av utstyret kan bruke så lite tid som mulig på maskinen. Det ytre skallet på anlegget er laget av polypropylen, som er motstandsdyktig mot forskjellige belastninger og svært slitesterk. Anleggene våre er varmeisolert. Dette gjør at de også fungerer godt under tøffe vinterforhold. For til slutt å nevne en av de store fordelene med disse anlegg bør man legge merke til hvor lett det er å koble anlegget til eksisterende vann- og avløpsnettverk, noe som er en svært viktig faktor for eksisterende systemer.

De største fordelene med MEIRY-Clean/PRO:

 • Anlegget består av moduler som plasseres oppå bakken – ikke noe behov for dyre byggverk.
 • Det er lett å koble systemet til eksisterende nettverk for vann og avløp.
 • Hvert system er utviklet og individuelt skreddersydd i overensstemmelse med kundens prosjekt eller lokaler, dets parametere og mengde avløpsvann.
 • Systemet tar relativt lite plass.
 • Prosjektkoordineringen er praktisk og enkel.
 • Behandlet vann kan returneres til produksjonen for tekniske behov.
 • Det er billig å vedlikeholde utstyret.
 • Den teknologiske løsningen er utviklet av vårt eget selskap.
 • Utformingen er svært holdbar og hverken korroderer eller ruster, i motsetning til lignende løsninger.
 • Systemene er varmeisolerte og derfor godt egnet for drift også under tøffe vinterforhold.
 • Om nødvendig kan systemet enkelt flyttes til et annet lokale.
 • Systemet er spesielt egnet også for steder med høyt grunnvannsnivå.

Bransjer der det industrielle renseanlegget MEIRY-CLEAN/PRO kan kobles til og brukes:

 • Slakterier.
 • Virksomheter innen kjøttbearbeiding.
 • Virksomheter innen matbehandling.
 • Virksomheter innen fiskebehandling.
 • Fiskebruk.
 • Drikkevareindustrien og mangfoldig andre virksomheter.

Hver løsning er skreddersydd individuelt i samsvar med kundens lokaler, forurensning av avløpsvann og mengden. I tillegg blir kundens ønsker angående videre bruk eller utslipp til miljøet tatt i betraktning.